Beeldenpark de Havixhorst

Scholen

Het educatieve materiaal voor het primair onderwijs is ontwikkeld door onze werkgroep educatie

Doelgroepen zijn:

  • bovenbouw van het basisonderwijs
  • onderbouw van het voortgezet onderwijs
  • VMBO, MBO 
  • kunstonderwijs

In het schooljaar 2023 krijgen groepen 7 en 8 van de omliggende gemeentes in het kader van cultuuronderwijs een les in het beeldenpark. Het gaat om ca. 1000 leerlingen. Het educatieve materiaal blijft ook na genoemde les beschikbaar. Het materiaal leent zich zowel voor e-learning of een les op locatie als een combinatie daarvan. Scholen zijn van harte welkom in het beeldenpark.

De middelbare school Stad & Esch gaat ook in 2023 samen met de werkgroep educatie een lesprogramma ontwikkelen voor het komende schooljaar.


Neem voor meer informatie of het regelen van een bezoek contact op met info@beeldenparkdehavixhorst.nl