Beeldenpark de Havixhorst

Kunstenaars

Nel van Lith

Petronella Huberta van Lith (Blaricum, 1932) wist als meisje van veertien jaar oud precies wat ze wilde worden: beeldhouwer. In 1946 bezocht ze met haar moeder een beeldhouwatelier in Amsterdam. Voor het eerst snoof ze de geur op van al het ruwe materiaal dat daar opgeslagen stond en van de natte doeken die de klei in conditie moest houden. Haar besluit stond vast.

Ze groeide op in een artistiek gezin. Haar moeder tekende en schilderde. Haar vader was de bekende beeldhouwer Hubert van Lith. De keus voor een beeldhouwopleiding werd thuis echter niet met gejuich ontvangen. Nel liet zich toch inschrijven. Bij de Rijksakademie voor beeldende kunsten in Amsterdam was ze de jongste student in een groep die van de befaamde Piet Esser les kreeg. Ze raakte onder de indruk van het werk van onder andere Jacques Lipchitz, Charlotte van Pallandt en Mari Andriessen.

Na een jarenlange zoektocht naar een geschikte werkruimte, betrok ze in de jaren zeventig een boerderij aan het Gein, even buiten Amsterdam. Ze werkte zowel in brons als in steen. Dat hakken in ruwe steen deed ze graag, maar met evenveel plezier boetseerde ze portretten die uiteindelijk in brons werden gegoten. Voorwaarde was dat er tussen haar en de geportretteerde een klik moest zijn. ‘Van een foto af kan ik niet werken, ik moet de ogen van de geportretteerde zien knipperen, de wangen en de mond zien bewegen.’ Die klik leverde enkele topstukken op. Het portret van museumdirecteur Willem Sandberg is daar een voorbeeld van. In 1982 ontving Nel van Lith de rijksopdracht om een portret van koningin Beatrix te maken. Tot haar eigen verrassing ontstond tijdens de poseersessie ook een klik met de vorstin en nog steeds is er een wederzijds respect.

Naast beeldhouwer was Nel moeder van vijf opgroeiende kinderen waarvoor ze altijd klaar wilde staan. Het beeldhouwen moest dus gebeuren onder schooltijd, tussen de bedrijven door en vaak in de nacht. Ze leerde daardoor snel te werken. Haar eerste expositie had ze in 1964. Het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam, Museum Beelden aan Zee in Scheveningen en het Kröller-Müller Museum in Nationaal Park De Hoge Veluwe hebben werk van Nel van Lith in hun collectie.