Beeldenpark de Havixhorst

PR- 2018 En wie ben jij

 

Persbericht Beeldenpark de Havixhorst

 

Juliana, Johan Cruijff en Harry Mulisch in Beeldenpark de Havixhorst

De Schiphorst - ‘En wie ben jij?’ is de titel van de nieuwe tentoonstelling in Beeldenpark de Havixhorst die op zondag 6 mei wordt geopend door commissaris van de koning in Drenthe Jetta Klijnsma. In het Beeldenpark worden tot en met medio november meer dan 80 portretten opgesteld in een galerij tussen de leilindes en elders in het park. De vaste partners Beelden aan Zee in Scheveningen en het Drents Museum, maar ook het Henriette Polak Museum in Zutphen en Museum de Buitenplaats in Eelde  stellen voor deze tentoonstelling gebeeldhouwde portretten beschikbaar. Het accent ligt op Nederlandse beeldhouwers  vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw onder wie Jan Bronner, Piet Esser, Pieter d’Hont en Charlotte van Pallandt. De huidige generatie beeldhouwers wordt vertegenwoordigd door onder anderen Jikke van Loon, Eric Claus, Herman Lamers, Arie Schippers en Natasja Bennink. De expositie wordt een bonte stoet van persoonlijkheden onder wie prinses Beatrix, Harry Mulisch en Johan Cruijff.

De beeldhouwer, die een portret maakt, kijkt de ander langdurig aan. De beeldhouwer vult met kneepjes klei het gezicht, vormt de wenkbrauwen, duwt de neus in de juiste richting, plukt bij de wangen het teveel aan klei weer weg, geeft de haardos volume. De geportretteerde laat zich dit alles welgevallen. Is er sprake van een vriendschap, een geliefde, een kind , familie of gaat het om een opdracht van een belangrijk persoon, die een standbeeld verdient?

Het Beeldenpark heeft vanaf zijn ontstaan in het jaar 2000 al vele portretbeelden verzameld. Deze staan opgesteld in de rozentuin.  De portretten kunnen een verbeelding zijn van een gedachte of gemoedstoestand of verwijzen naar een persoon van aanzien uit een ver verleden. Beeldhouwers boetseren portretten van andere kunstenaars en soms zelfportretten en portretten van een gezin. De uitdrukking en stand van het gezicht verraden meer van de afgebeelde persoon dwars door de bronzen of stenen huid heen. Een ander leven wordt zichtbaar. Het resultaat van intensief kijken en van een worsteling om de werkelijkheid en meer.

 

Boek

 

In het boek van de expositie worden niet alleen de afbeeldingen van de beeldhouwwerken, maar ook gefotografeerde portretten opgenomen van de kunstenaars. In de teksten wordt een poging gedaan de relatie tussen beeldhouwer en geportretteerde aan te geven en uit te diepen.

Een goed portret is meer dan een zo exact mogelijke weergave van het uiterlijk van een persoon, maar onthult ook iets van diens karakter. Een kunstenaar moet zich daarom eerst een ‘innerlijk beeld’ vormen van degene die wordt geportretteerd. Dat kan door iemand te laten poseren of, als dat niet mogelijk is, door het verzamelen van informatie over haar of hem.

 

Sereniteit

 

‘Het beeld is er in de geest, de hand presenteert het aan de materie’, heeft Charlotte van Pallandt eens opgemerkt. Clara barones van Pallandt was 17 jaar toen ze dagelijks vanuit haar toenmalige woonplaats Den Haag de bus nam naar Noordwijk naar het atelier van haar tante Charlotte van Pallandt.  In haar atelier werd het portret gemaakt dat tot voor kort in de entree stond van Huize Voorwijk in de Wijk van Godert en Clara de Vos van Steenwijk. Het heeft nu een plek gevonden in het Beeldenpark. Clara had een vertrouwensband met haar tante. ‘Het was niet erg om urenlang stil te zitten. Ik vond het zeer interessant hoe het beeld uiteindelijk tevoorschijn kwam,’ aldus Clara de Vos van Steenwijk terugblikkend op het wordingsproces van het portret dat Charlotte van Pallandt van klei maakte en later in brons liet gieten.

Het meest markante van het portret van de jeugdige Clara is volgens haar echtgenoot de ‘sereniteit van een aankomende vrouw. Geen tiener meer, maar ook nog geen volwassen vrouw. Het portret straalt innerlijke terughoudendheid uit. Ja, het is sereen.’ Clara vindt het moeilijk om de weerspiegeling van zichzelf als 17-jarige in het bronzen beeld precies onder woorden te brengen.

 

Beatrix

 

De zomerexpositie in het Beeldenpark telt drie nieuwe beelden van Nel van Lith. Ze is aanwezig met portretten van prinses Beatrix, Willem Sandberg en geneesheer-directeur Jan Stoop van het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Nel van Lith kreeg in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw opdracht een portret van koningin Beatrix te maken. ‘Toen ik het portret aan Beatrix kwam laten zien, was Claus daarbij aanwezig. Hij omhelsde me. Als ik aan een kop begon, zag het er op de tweede dag altijd uit als een slecht geschilde aardappel. Dus was Claus aanvankelijk wat sceptisch over het portret. Hij kwam regelmatig kijken. Zachtjes aan begint het een beetje te lijken. Op het moment dat de vlam overslaat, is het portret klaar.’

Beeldenpark De Havixhorst, Schiphorsterweg 34, De Schiphorst gemeente Meppel. Meer informatie: www.beeldenparkdehavixhorst.nl