Beeldenpark de Havixhorst

2019 Power vrouwen

Kunstenaars

Charlotte Dorothée barones van Pallandt (1898-1997)

Charlotte is een eigenzinnig fenomeen, een buitenbeentje in de gevestigde wereld van mannelijke beeldhouwers. Als persoon voegde zij zich al niet naar de bestaande mores. Na haar kortdurende huwelijk volgde zij haar eigen weg en vertrok naar Parijs . In 1935 volgde zij lessen aan de Academie Ranson, Zij kreeg daar les van Charles Malfray, die volgens haar eigen zeggen haar de ogen geopend voor het onderscheiden van een evenwichtige vormentaal in de beeldhouwkunst. In haar lange leven heeft ze een veelomvattend oeuvre opgebouwd, in welke figuratie en abstractie vertegenwoordigd zijn. Zij was gespecialiseerd in naakten en portretten. ( 1e rij foto's)

Maja van Hall (1937)

‘In het werk van Maja is er sprake van een synthese tussen abstractie en figuratie. In dat opzicht is haar uitgangspunt gelijk aan dat van Charlotte en Eja. Zij lijkt echter niet gebonden te zijn aan een stijl. Haar werk verandert voortdurend en dat heeft te maken met veranderingen in haar leven. Maja vertelt verhalen met en in haar werk en probeert emoties tastbaar te maken: haar werk is haar biografie. Het maken van kunst is noodzaak voor haar. Het geeft haar de mogelijkheid, óm te kunnen gaan met alles wat haar in het leven overkomt. Om emoties te kunnen uiten gebruikt zij als kunstenaar de kunst.(2e rij foto's)

Eja Siepman van den Berg (1943)

Haar menselijke sculpturen zijn zorgvuldig bestudeerde poses, ontstaan in haar gedachten. Ze zijn geen weergaves van een levend model, ze zijn vrij van betekenis en emoties. Het is hierom dat Eja bewust kiest voor het weglaten van hoofd en armen. Haar werk is figuratief, maar de ware essentie van haar werk ligt in de abstracte kwaliteiten ervan. In deze combinatie vindt zij haar inspiratie. Daarom heeft ze grote bewondering voor het werk van Brancusi. “De manier waarop hij erin slaagde de vormen verder te reduceren en steeds duidelijker te maken tot alleen de essentie overbleef” In 1978 was zij de eerste winnaar van de Charlotte van Pallandtprijs en in 2017 wint ze de Wilhelminaring, de landelijke oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst.(3e rij foto's)

Charlotte, Maja en Eja
1556647229-kunstenaars-2019-power-vrouwen.jpg
1556646777-kunstenaars-2019-power-vrouwen.JPG
1556646808-kunstenaars-2019-power-vrouwen.JPG
1556647344-kunstenaars-2019-power-vrouwen.JPG
1556647013-kunstenaars-2019-power-vrouwen.jpg
1556647060-kunstenaars-2019-power-vrouwen.JPG