Beeldenpark de Havixhorst

PR

POWER VROUWEN, de verwantschap en de verschillen.

De tentoonstelling POWERVROUWEN gaat over drie vrouwen die zich staande hielden en houden in een door mannen gedomineerde wereld van de beeld- houwkunst: Charlotte van Pallandt, Maja van Hall en Eja Siepman van den Berg. Het werk van deze drie vrouwen, die elkaar goed kenden en een sterke verbondenheid met elkaar hadden, is hier bijeengebracht. 

Hoewel het werk van alle drie vrouwen uitgaat van een combinatie van figuratie en abstractie, verschilt hun werk uiterlijk totaal van elkaar.

Charlotte Dorothée barones van Pallandt (1898-1997) was een eigenzinnig fenomeen, een buitenbeentje in de gevestigde wereld van mannelijke beeldhouwers. Als persoon voegde zij zich al niet naar de bestaande mores. In haar lange leven heeft ze een veelomvattend oeuvre opgebouwd, waarin figuratie en abstractie vertegenwoordigd zijn. Zij was gespecialiseerd in naakten en portretten. Volgens Charlotte waren ’Gezelligheid en comfort grote vijanden van creativiteit’

In het werk van Maja van Hall (1937) is er sprake van een synthese tussen abstractie en figuratie. In dat opzicht is haar uitgangspunt gelijk aan dat van Charlotte en Eja. Zij lijkt echter niet gebonden te zijn aan een stijl. Haar werk verandert voortdurend en dat heeft te maken met veranderingen in haar leven. Zij wil met haar kunst gevoelens tastbaar maken. Haar werk is haar biografie. 

Het gaat Eja Siepman van den Berg (1943) niet om emotie maar om vorm. Haar menselijke sculpturen zijn zorgvuldig bestudeerde poses, ontstaan in haar gedachten. Ze zijn geen weergaves van een levend model, ze zijn vrij van betekenis en emoties.Haar werk is figuratief, maar de ware essentie van haar werk ligt in de abstracte kwaliteiten ervan. 

Onderaan staan de perspublicaties over de expositie en het poster en de flyer die te downloaden zijn om uit te printen. Indien u meer gedrukte flyers wilt, kunt u ons mailen info@beeldenparkdehavixhorst.nl