Beeldenpark de Havixhorst

2021 CONTRAST

Kunstenaars

FRANCESCA ZIJLSTRA

Francesca Zijlstra werkt vooral in steen. Elementen van haar werk lijken aan te sluiten bij de Griekse beeldhouwkunst. De vormen die zij gebruikt roepen herinneringen op aan de hoogtijdagen van de klassieke beeldhouwkunst omstreeks het jaar 450 voor Chr. Details in bijvoorbeeld de gezichten als neuzen, mond en de amandelvormige ogen zijn rechtstreeks ontleend aan de beeldhouwkunst van die tijd. In de vormgeving neemt zij echter de vrije hand. Zij past vormen aan als het de plasticiteit van een beeld ten goede komt. De beelden van Francesca nodigen uit om aan te raken.

 

GUUS HELLEGERS

In sommige werken van Guus Hellegers worden cortenstalen platen gebogen. Tussen deze gebogen platen ontstaat ruimte. Deze open ruimte tussen de afgedekte vormen wordt zelf vorm en daarmee een wezenlijk  bestanddeel van een beeld.  In andere werken van Hellegers wordt de ruimtelijkheid teruggebracht tot het minimale in een vlak. Op enige afstand lijkt een beeld geheel ruimtelijk. Doe je een stap opzij, dan blijkt het beeld een platte schijf te zijn.Met deze manier van beeldhouwen was Hellegers in zijn tijd verrassend en uniek. Tegenwoordig is bijvoorbeeld de Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa (1955) bekend om een vergelijk- baar soort ‘schijfbeelden’, zoals het fonteinbeeld Love nabij het station in Leeuwarden.

 

LOES HEEBINK

Door het werk van Loes Heebink kun je heen kijken. De objecten Fluisteraars die bij De Havixhorst staan opgesteld zijn van transparant materiaal. Aan de randen van haar beelden ontstaan lijnen die de ruimte beschrijven. De reflectie bakent het beeld af. Zo’n beeld intrigeert omdat het er tegelijkertijd wel en niet is. Het omringende landschap blijft aanwezig. Je nieuwsgierigheid leidt je naar het beeld. Je ziet er een drietal dieren, een paard, een hond en een valk. Je begeeft je naarde ruimte ertussen en dan hoor je geluid. Waar komt dat vandaan? Loes past in haar werk verschillende disciplines toe, meerdere zintuigen worden geprikkeld. 

 


1623763406-kunstenaars-2021-contrast.JPG
1623764010-kunstenaars-2021-contrast.jpg
1623763543-kunstenaars-2021-contrast.jpeg
1623764077-kunstenaars-2021-contrast.jpg
1623764436-kunstenaars-2021-contrast.jpg
1623765038-kunstenaars-2021-contrast.jpg