Beeldenpark de Havixhorst

Historie

Landgoed de Havixhorst
Al meer dan 650 jaar zijn de geschiedenis van landgoed de Havixhorst en de Provincie Drenthe met elkaar verweven. Reeds in 1371 komt de naam voor in documenten als bezit van de familie Van den Clooster. Het landgoed is één van een reeks van landgoederen in de rijke benedenloop van de Reest, tussen De Wijk en Meppel. Tot in de 17e eeuw is het goed in handen van leden van de familie Van den Clooster, die ook de havezaten Rheebruggen en Vledderinge bezat, gebleven. In 1618 werd de Havixhorst als havezate erkend, hetgeen de eigenaar een positie in het bestuur van de Olde Landschap Drenthe verschafte. Vanaf de 17e eeuw kwam de havezate in bezit van het machtige – en in de Reeststreek zeer bekende – adellijke geslacht De Vos van Steenwijk. Een telg daarvan is momenteel ook de voorzitter van Stichting de beeldentuin de Havixhorst. De familie De Vos van Steenwijk heeft de havezate bijna 300 jaar van 1658 tot 1956 in bezit gehad. In de periode tot 1982 is de havesathe in afwisselend gebruik geweest als bejaardenhuis, vakantieoord voor jongeren, opvangcentrum voor Vietnamese boot-vluchtelingen tot het uiteindelijk in 1982 werd aangekocht door de Stichting het Drentse Landschap.

Al van voor die tijd dateert het gebruik van de havezate door de familie Wijland die het monumentale complex samen met Het Drentse Landschap heeft gerenoveerd en succesvol als kasteelhotel geëxploiteerd. Het huidige complex dateert uit 1753 en heeft naast het hoofdgebouw binnen de gracht ook een koetshuis en een schathuis waar groepen mensen van verschillende omvang kunnen verblijven. Het hele complex is een Rijksmonument en van onovertroffen schoonheid. Niet in het minste door de idyllische ligging in het kleinschalige hoevenlandschap van het Reestdal ter plaatse. Dat overigens als reservaat grotendeels in eigendom van Stichting het Drentse Landschap verkeert. Rond de millenniumwisseling kwam aan de decennialange restauratie een einde onder meer door de uitbouw van het Koetshuis. Tevens werd de verwaarloosde Frans Classicistische tuin geheel gerenoveerd. De wens om de tuin een publieksvriendelijke functie te geven leidde bij Stichting Het Drentse Landschap en Chateauhotel de Havixhorst tot het plan om een beeldentuin tot stand te brengen. Vanuit dat idee is de Stichting Beeldenpark de Havixhorst ontstaan.

Stichting Beeldenpark de Havixhorst In de inleiding is kort al iets gezegd over ontstaan en doelstelling van de Stichting. Naast Het Drentse Landschap en Chateauhotel de Havixhorst maken inmiddels ook Museum Beelden aan Zee te Scheveningen en het Drents Museum uit Assen deel uit van het bestuur. Deze laatste instellingen hebben zeer bijgedragen aan de professionalisering en de armslag van de stichting. Genoemde vier instellingen en bedrijven zullen verder in het stuk nog wat beter aan U voorgesteld worden.

In de lommerrijke tuinen van de Havixhorst is sinds juni 2000 een bijzondere verzameling beelden te zien. De tuin is dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur geopend en vrij toegankelijk voor het publiek. Naast de vaste collectie beelden van kunstenaars als Pieter d’Hont, Eric Claus, Jan Bronner, Charlotte van Pallandt, Eddy Roos en Piet Esser, is er door een hechte samenwerking met vooral Museum Beelden aan Zee en het Drents Museum, een wisselend aanbod van beelden die tezamen een fraai overzicht geven van de ontwikkeling van de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst. Daarnaast wordt getracht jaarlijks een unieke thematisch expositie te organiseren hetgeen vanaf 2014 ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Het publiek kon van de volgende eenmalige tentoonstellingen genieten, waarbij steeds ongeveer 30.000 bezoekers konden worden verwelkomd.

2010 Tentoonstelling Mythe en Loofhout Een overzicht van drie toonaangevende jonge Nederlandse beeldhouwers: Iris le Rütte, Nicolaas Dings en Caspar Berger. Mythe en Loofhout werd samengesteld door de inmiddels
over­leden gastconservator Carl van Laer van Museum Beelden aan Zee.

2014 Tentoonstelling Beatrix in Beelden Een eregalerij van beeltenissen van voormalig Koningin Beatrix, afkomstig uit Nederlandse overheidsgebouwen. Beatrix in Beelden werd samengesteld door conservator Han van Hagen en werd beloond met een privébezoek van prinses Beatrix.

2015 Tentoonstelling Woorden van Steen Een expositie met twintig kunstwerken van Nel van Lith (1932) waarvan een groot deel uit haar eigen collectie en zes beelden van haar vader, de beeldhouwer Hubert van Lith (1908-1977).

2016 Tentoonstelling Op Poten Honderd beeldhouwwerken van dieren. Kleine liefelijke beelden en loodzware, soms menshoge kunstwerken. Gemaakt door 28 Nederlandse kunstenaars, o.a. Willem Lenssick en Fons Bemelmans. Conservators waren Sophie van Steenderen en Han van Hagen. Tevens werd gebruik gemaakt van de expertise van Titia Vellenga en Annabelle Birnie.

2017 Eric Claus 80 Komedie en Illusie. Conservator Han van Hagen. Voor het samenstellen van deze tentoonstelling werden behalve Eric Claus zelf ook prof. Rob Erenstein geraadpleegd.

2018 In de expositie Wie ben jij werden 80 bijzondere portretten opgesteld in een galerij tussen de leilindes in het park. De portretten waren een verbeelding van een gedachte, gemoedstoestand of verwijzen naar een persoon van aanzien uit het verleden.

2019 De tentoonstelling Powervrouwen ging over drie vrouwen, Charlotte van Pallandt, Maja van Hall en Eja Siepman van den Berg, die zich staande hielden in een door mannen gedomineerde wereld van beeldhouwkunst.

www.beeldenparkdehavixhorst.nl

Stichting Het Drentse Landschap
De in 1934 opgerichte Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Drenthe. Ze heeft de zorg voor ruim 8600 Ha natuur en ruim 270 gebouwen waarvan er meer dan 70 de status van Rijksmonument bezitten. Waaronder de havezate de Havixhorst uit 1753 met bijgebouwen, tuin, gracht en omliggend bos. Het meet ruim 100 Ha en maakt deel uit van het in totaal ca. 800 Ha grote Reestdal- reservaat. Het gebied rond de Havixhorst is een vrijwel ongeschonden voorbeeld van het oude hoevenlandschap. Over het landgoed is een gemarkeerde wandelroute uitgezet. Juist de samenhang tussen natuur, landschap, monumentaal erfgoed en kunst maakt de Havixhorst zo bijzonder en is een mooi voorbeeld van de rol van Stichting Het Drentse Landschap als provinciale trust-organisatie. Met als inzet om historisch waardevolle objecten en natuurlijke schoonheid voor de bewoners en bezoekers van Drenthe te behouden, nu en in de toekomst. Daarmee wordt bijgedragen aan de culturele, toeristische en economische versterking van de Provincie Drenthe. Voor meer informatie
www.drentslandschap.nl.

Chateauhotel en –restaurant De Havixhorst
Al vanaf het begin van de jaren tachtig zwaait de familie Wijland de scepter over Kasteelhotel De Havixhorst en zij heeft deze idyllische plek met veel smaak en inzet ontwikkeld tot een bijzondere locatie voor een groot scala aan gasten. Vanaf het begin was het hun wens om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten van deze unieke plek. Chateauhotel De Havixhorst is een havezate op een plek vol inspiratie. Je hoeft er maar even te zijn om er deel van te worden. Het prikkelt je zintuigen, het tovert een glimlach op je gezicht, het verzet je zinnen en verrijkt je leven. Niets voelt zo rijk dan een verblijf op een van de allermooiste landgoederen van Nederland. Wees vooral welkom. Voor meer informatie www.dehavixhorst.nl.

Drents Museum
Het Drents Museum, gelegen in het centrum van Assen en gevestigd in een indrukwekkend en monumentaal gebouwencomplex, toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireert zij jong en oud. Het Drents Museum wil een succesvol museum van internationale allure zijn en een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. Met de bouw van de nieuwe tentoonstellingsvleugel door Erick van Egeraat in 2011 is het Drents Museum met veel succes een nieuwe weg ingeslagen. Grote dromen zijn werkelijkheid geworden, het Drents Museum is een museum van iedereen geworden. Met verrassende tentoonstellingen en de juiste faciliteiten voor de jaarlijks gemiddeld meer dan 150.000 bezoekers. Een sterk museum voor iedereen en van iedereen. Een eigenwijs museum ook, een museum dat voorbereid is op de toekomst. Voor meer informatie www.drentsmuseum.nl.

Museum Beelden aan Zee
Museum Beelden aan Zee werd in 1994 gesticht door het verzamelaarsechtpaar Theo Scholten en Lida Scholten-Miltenburg. Het richt zich als enig museum in Nederland exclusief op moderne en hedendaagse, nationale en internationale beeldhouwkunst. De vorm van Museum Beelden aan Zee is gelijk aan die van een schelp; aan de buitenkant is alleen de zacht beige muur te zien en pas binnenin openbaart zich het door architect Wim Quist ontworpen museumgebouw. In de verschillende zalen en terrassen worden jaarlijks zo’n 12 tentoonstellingen per jaar georganiseerd met internationale beeldhouwkunst in de meest uiteenlopende materialen en stijlen. Uniek is het uitzicht op de zee bij Scheveningen vanaf de beeldterrassen en de Zeezaal waar de wisselende collectie van het museum te zien is. De bereidheid van Museum Beelden aan Zee om in hun bezit verkerende werken aan Stichting Beeldenpark de Havixhorst in bruikleen te geven, is van essentieel belang gebleken. Voor meer informatie kunt u de site www.beeldenaanzee.nl bezoeken.