Beeldenpark de Havixhorst

Jikke van Loon

(Den Haag, 1971)

Van Loon kreeg haar opleiding aan de Wackers Academie in Amsterdam, waar ze les kreeg van schilders als Sam Drukker, Ruudt Wackers en schilder-beeldhouwer Hans Bayens. Alle drie ‘hedendaagse impressionisten’ die hun directe omgeving pasteus, kleurrijk en niet zonder emotie plachten te vereeuwigen. Jan Teeuwisse schreef over haar werk: “Hoewel Van Loon in haar beelden immer op zoek is naar de betekenis en vorm, getuigt haar werk evenzeer van bewogenheid en expressie. De beste portretten komen tot stand door de interactie tussen model en maker. Inlevingsvermogen en gevoel voor expressie, getemperd door een zekere distantie en gebruikmakend van louter plastische middelen, typeert Van Loons portretkunst. Ze maakt koppen die het predicaat ‘portret’ zijn gepasseerd en als betekenisvolle sculpturen in de ruimte staan.”

Haar portretkop van Harry Mulisch staat op de Grote Markt in Haarlem. Voor het plein voor Madurodam in Den Haag maakte zij een kunstwerk dat uit twee delen bestaat: twee beelden ten voeten uit van George Maduro. Het ene toont de verzetsstrijder als volwassen man en het ander geeft hem weer als tienjarig jongetje.

 

Dominique

In 2005 kreeg Van Loon van de gemeente Amsterdam opdracht een monument te maken voor de Surinaamse verzetsman, dichter, schrijver en vakbondsman Anton de Kom. Ze hakte het beeld uit een boom die ze in Suriname had uitgezocht en hiernaar werd een bronzen afgietsel gemaakt. Bij de onthulling in 2006 kwam er kritiek omdat De Kom met ontbloot bovenlijf is afgebeeld. Als voorstudie voor dit beeld maakte Van Loon deze torso van het model Dominique.

 

Beatrix

Brons, 42 x 35 x 35 cm

In 1999 kreeg Van Loon van de Kanselarij der Nederlandse Orden de opdracht een portret van koningin Beatrix te maken. Helaas kon zij geen model zitten in verband met een staatsbezoek aan China en moest Van Loon werken aan de hand van officiële portretfoto’s. “Foto’s van boven, van onder, van opzij……Allemaal even saai en onpersoonlijk”, aldus Van Loon. Dit officiële versie werd in 2000 geplaatst bij de Kanselarij. Later heeft Van Loon een eigen exemplaar ‘opgeleukt’ met blauwe ‘oogschaduw’ en een ‘kroon’ van gebogen draad. Beatrix heeft dit portret bij haar bezoek aan Beeldenpark De Havixhorst tijdens de tentoonstelling ‘Beatrix’ gezien en kon het waarderen. Later maakte Van Loon, zonder opdracht, nog een portret op basis van foto’s van een ‘ontdane’ koningin met verwaaide haren na de ramp op Curaçao. Deze majesteit ontroerde Van Loon.

 

 


1607604453-jikke-van-loon.jpg