Beeldenpark de Havixhorst

2008 Sculptuur de Havixhorst