Beeldenpark de Havixhorst

2019 Power vrouwen

De tentoonstelling POWERVROUWEN gaat over drie vrouwen die zich staande hielden en houden in een door mannen gedomineerde wereld van de beeldhouwkunst:

Charlotte van Pallandt, Maja van Hall en Eja Siepman ven den Berg.

Het werk van deze drie vrouwen, die elkaar goed kenden en een sterke verbondenheid met elkaar hadden,is hier bijeenge- bracht. Het toont verwantschappen, maar ook de verschillen.

Hoewel het werk van alle drie vrouwen uitgaat van een combinatie van figuratie en abstractie, verschilt hun werk uiterlijk totaal van elkaar.