Beeldenpark de Havixhorst

Steun ons

Een bloeiend Beeldenpark is mede afhankelijk van de steun van onze Gouden Vrienden. Stichting Beeldenpark De Havixhorst is erkentelijk voor de bijdrage van diverse bedrijven en particulieren die de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst een warm hart toedragen. Dankzij hun medefinanciering kunnen belangrijke aanwinsten en projecten worden gerealiseerd.

Doneer nu
Als 100% particulier, dus niet door een overheid gesubsidieerd park, zijn wij voor de uitvoering van onze plannen sterk afhankelijk van de steun van sponsoren, institutionele en particuliere participanten. Beeldenpark de Havixhorst wordt gesteund door een grote groep trouwe Vrienden. Deze steun is onontbeerlijk voor onder meer de realisatie van tentoonstellingen, educatieve projecten en de conservering en uitbreiding van onze collectie. Iedere gift is welkom. Als u direct wilt doneren aan Beeldenpark de Havixhorst , dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL 62 RABO 0129 0680 12 t.n.v. Beeldenpark de Havixhorst onder vermelding van donatie/gift. Wij danken u voor uw steun!

Schenken en nalaten
De collectie en de tentoonstellingen van Beeldenpark De Havixhorst zijn uniek in Nederland en van zeer hoge kwaliteit. Het Beeldenpark De Havixhorst wil zijn bijzondere collectie hedendaagse beeldhouwkunst blijven uitbreiden. Beelden die het Beeldenpark graag wil verwerven, zijn vaak erg kostbaar. Hetzelfde geldt voor de tentoonstellingen. Daarom doet Beeldenpark een beroep op particuliere weldoeners om via schenkingen, nalatenschappen en legaten bij te dragen aan de collectie en het inrichten van tentoonstellingen. Hierbij gaat het niet alleen om grote bedragen, ook kleine bedragen zijn meer dan welkom. Zie ook de mogelijkheden van belastingaftrek bij het schenken: ANBI

Bruikleen
Het is ook mogelijk om een beeld voor de collectie aan te bieden dat u in bruikleen geeft van het beeldenpark. Met een beeld in bruikleen kunt u uw familienaam, de naam van een overleden dierbare of uw bedrijfsnaam voor langere tijd aan ons park verbinden.

 

Neem gerust contact met een van de bestuursleden op om de mogelijkheden te bespreken. 

martin.schoonheim@gmail.com