Beeldenpark de Havixhorst

PR

PERSBERICHT

Een merkwaardig drietal

 

Sinds zondag 20 juni is er een nieuwe tentoonstelling te zien bij Beeldenpark

De Havixhorst. Deze tentoonstelling met werk van Guus Hellegers, Loes Heebink en Francesca Zijlstra, verrast door het contrast. De op de oudheid geïnspireerde, robuuste beelden van Zijlstra, de ‘platte’, in zekere zin humoristische beelden van Hellegers en de transparante en fluisterende objecten van Heebink, vinden elkaar in de prachtige, lommerrijke tuinen van De Havixhorst.

 

Als kunst twee dimensionaal is, hoef je er niet om heen te draaien.

Bij beeldhouwkunst is dat juist het uitgangspunt, behalve natuurlijk bij reliëfs, die bedoeld zijn om maar vanaf één kant te bekijken.

De ruimtelijkheid van een beeld onthult meer dan één zijde ervan. Heeft het wel een voorzijde? Wat is precies de zijkant, de achterzijde?

 

Het werk van de drie beeldhouwers, dat Beeldenpark De Havixhorst tentoonstelt in 2021 heeft elk een heel eigen karakter en vorm en verschilt totaal van elkaar.

Waar bij de één de ruimtelijkheid als een blok staat, glipt bij de ander het licht tussen de volumes door, terwijl bij de derde de transparantie van het beeld beoogd wordt. Deze werkvormen laten zich niet rijmen, maar leggen uitingen van de beeldhouwkunst bloot.

 

Francesca Zijlstra

Het werk van Francesca Zijlstra is rotsvast en staat als een huis. Zij werkt vooral in steen. Het is beeldhouwen in de meest letterlijke zin van het woord; met hamer en beitel. Het contrast tussen beeldhouwer en werk kan bijna niet groter zijn. Francesca zelf oogt fragiel, maar de plasticiteit in haar werk heeft de ruimte met kracht overwonnen. Elementen van haar werk lijken aan te sluiten bij de Griekse beeldhouwkunst van Myron, Polikleitos en Phidias. De vormen die zij gebruikt roepen herinneringen op aan de hoogtijdagen van de klassieke beeldhouwkunst omstreeks het jaar 450 voor Chr. Details in bijvoorbeeld de gezichten als neuzen, mond en de amandelvormige ogen zijn rechtstreeks ontleend aan de beeldhouwkunst van die tijd. In de vormgeving neemt zij echter de vrije hand. Zij past vormen aan als het de plasticiteit van een beeld ten goede komt. De beelden van Francesca nodigen uit om aan te raken.

 

Guus Hellegers

In sommige werken van Guus Hellegers worden cortenstalen platen gebogen en ontstaan vloeiende vormen, waardoor licht en schaduw in elkaar overlopen. Tussen de gebogen platen ontstaat ruimte. Deze open ruimte tussen de afgedekte vormen wordt zelf vorm en daarmee een wezenlijk en betekenisvol bestanddeel van een beeld.

Een ander aspect van het werk van Hellegers is de visuele omzetting van een beeld in reliëf naar een ruimtelijke plastiek. Dat lijkt een tegenstelling. Een reliëf is gewoonlijk iets anders dan een op zichzelf staand beeld en maakt meestal onderdeel uit van een wand. In sommige werken van Hellegers wordt de ruimtelijkheid teruggebracht tot het minimale in een vlak. Op enige afstand lijkt een beeld geheel ruimtelijk. Doe je een stap opzij, dan blijkt het beeld een platte schijf te zijn. Dat op zich zorgt voor een verrassing. Wordt dwars daarop nog een schijfbeeld geplaatst zoals bij Onderweg dan is de verrassing des te groter.

Met deze manier van beeldhouwen was Hellegers in zijn tijd verrassend en uniek. Tegenwoordig is bijvoorbeeld de Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa (1955) bekend om een vergelijkbaar soort ‘schijf-beelden’, zoals het fonteinbeeld Love nabij het station in Leeuwarden.

 

Loes Heebink

Door het werk van Loes Heebink kun je heen kijken. Het beeld Clemenswerther Flüsterer wat bij De Havixhorst staat opgesteld is van transparant materiaal. Aan de randen van haar beelden ontstaan lijnen die de ruimte beschrijven. De reflectie bakent het beeld af. Zo’n beeld intrigeert omdat het er tegelijkertijd wel en niet is. Het omringende landschap blijft aanwezig. Je nieuwsgierigheid leidt je naar het beeld. Je ziet er een drietal dieren, een paard, een hond en een valk. Je begeeft je naar de ruimte ertussen en dan hoor je geluid. Waar komt dat vandaan? Loes past in haar werk verschillende disciplines toe, meerdere zintuigen worden geprikkeld. De nieuwsgierigheid is gewekt en nodigt uit het gebodene te ondergaan.

 

Drie beeldhouwers met drie manieren van beeldhouwen; elk op zich betekenisvol voor de beeldhouwkunst. Beeldenpark de Havixhorst heeft deze unieke beeldhouwers bijeengebracht. U bent van harte welkom hun bijzondere werk te komen bekijken!

 

De tentoonstelling ‘Contrast’ is te bezoeken tot en met 21 november 2021.

Beeldenpark De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst (bij Meppel).

Info@beeldenparkdehavixhorst.nl

Voor meer informatie: www.beeldenparkdehavixhorst.nl

 

 

 

 

 

 

 

Publicatie Meppeler, Steenwijker, Hoogeveens courant en website editie Dagblad van het Noorden